Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom je sestavljen iz treh modulov. V tej učilnici se boste obdelali: - splošne vsebine in - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri predmetu je predvideno eno vmesno preverjanje znanja, ki ga boste opravili v obliki izdelane krajše seminarske naloge in končno ocenjevanje, ki ga morate pozitivno opraviti iz vseh treh modulov. Pozitivni ocenjen predmet v celoti je pogoj za zaključek usposabljanja.

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki gasijo požare v naravnem okolju in na težko dostopnem terenu.