Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen seznanitvi kandidatov za gasilce

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki gasijo požare v naravnem okolju in na težko dostopnem terenu.

Usposabljanje je na namenjeno .............