Pozdravljeni na Uvajalnem usposabljanju pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na katerem se boste seznanili z njegovo organizacijo in delovanjem. Program je namenjen pripadnikom sil za ZRP, ki se na novo vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in ki vsebin, določenih s tem programom, nimajo zajetih v posebnem programu usposabljanja. Program si oglejte v priponki. Vsebina e-učilnice:

  1. Program usposabljanja
  2. Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, 2 PUR
  3. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (SVNDN), 2 PUR
  4. Sistem radijskih zvez ZA-RE in ZARE+, 1 PUR
  5. Osebna in vzajemna zaščita, 1 PUR
  6. Psihološki vidiki nesreč, 1 PUR
  7. Varnost in zdravje pri delu (seznanitev z zakonodajo, ukrepi), 1 PUR
  8. Gradiva
  9. Anketa