Tukaj so usposabljanja, ki so jih naredili zunanji izvajalci in katerih so tudi administratorji.

Pri predmetu se bomo seznanili z teoretičnimi osnovami sistema odziva na dogodke in štabnega vodenja SVOD/VOLNA, ki izhaja iz mednarodnega ICS (Incident Command System) sistema.