Available courses

76. skupina 2022

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

6. skupina 2022/17.-27.6. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

5. skupina 2022/27.5.-2.6. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

4. skupina 2022/26.4.-5.5. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

3. skupina 2022/16.-22.3. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

2. skupina 2022/10.-16.2. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

1. skupina 2022/19.-25.1. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

1. in 2. skupina - Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred...
Course

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje je na namenjeno .............
Course

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Course

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Course

Osnove sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD/VOLNA)

Pri predmetu se bomo seznanili z teoretičnimi osnovami sistema odzi...
Course