Available courses

Predstavitev ICZR

Predstavitev ICZR

Course

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Course

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Course

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen sez...
Course

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki ...
Course

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje je na namenjeno .............
Course

Psihosocialna pomoč

Psihosocialna pomoč

Course

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Course

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Course