Available courses

5. skupina 5.-11.5.2021 - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

5. skupina 5.-11.5.2021 - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

6. skupina 13.-19. 5. 2021 Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

6. skupina 13.-19. 5. 2021 Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

7. skupina 1.-7.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

7. skupina 1.-7.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki ...
Course

8. skupina 9.-15.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

8. skupina 9.-15.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

9. skupina 22.-28.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

9. skupina 22.-28.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

10. skupina 30.6.-6.7.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

10. skupina 30.6.-6.7.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

11. skupina 18.-24.8.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

11. skupina 18.-24.8.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

12. skupina 22.-28.9.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

12. skupina 22.-28.9.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Course

Predstavitev ICZR

Predstavitev ICZR

Course

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Course

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Course

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred...
Course

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje je na namenjeno .............
Course

Psihosocialna pomoč

Psihosocialna pomoč

Course

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Course

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Course

Osnove sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD/VOLNA)

Osnove sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD/VOLNA)

Pri predmetu se bomo seznanili z teoretičnimi osnovami sistema odzi...
Course