Available courses

Predstavitev ICZR

Predstavitev ICZR

Course

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Course

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Course

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki ...
Course

Psihosocialna pomoč

Psihosocialna pomoč

Course

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Course

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Course