Predmeti na voljo

4. skupina 14.-20.4.2021 - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VND

4. skupina 14.-20.4.2021 - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VND

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

5. skupina 5.-11.5.2021 - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

5. skupina 5.-11.5.2021 - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

6. skupina 13.-19. 5. 2021 Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

6. skupina 13.-19. 5. 2021 Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Usposabljanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Usposabljanje

3. skupina - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

3. skupina - Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

1. in 2. skupina - Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

1. in 2. skupina - Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred...
Usposabljanje

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki ...
Usposabljanje

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Usposabljanje je na namenjeno .............
Usposabljanje

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Usposabljanje

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Usposabljanje

Osnove sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD/VOLNA)

Osnove sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD/VOLNA)

Pri predmetu se bomo seznanili z teoretičnimi osnovami sistema odzi...
Usposabljanje