Predmeti na voljo

1. skupina 2022/19.-25.1. Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

13. skupina 18.-24.10.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

12. skupina 22.-28.9.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

10. skupina 30.6.-6.7.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

9. skupina 22.-28.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

8. skupina 9.-15.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

7. skupina 1.-7.6.2021 Uvajalno usposabljanje sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

6. skupina 13.-19. 5. 2021 Uvajalno usposabljanje pripadnikov sil ZRP o sistemu VNDN

Na usposabljanju se boste seznanili z organizacijo in delovanjem si...
Usposabljanje

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred...
Usposabljanje

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Usposabljanje

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Usposabljanje

Osnove sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD/VOLNA)

Pri predmetu se bomo seznanili z teoretičnimi osnovami sistema odzi...
Usposabljanje