Predmeti na voljo

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Izpit za novo zaposlene v centrih za obveščanje

Usposabljanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Gradivo za zaposlene v centrih za obveščanje

Usposabljanje

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov - modul B

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in poklicnim gasilcem, ki ...
Usposabljanje

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predmet je namenjen prijavljenim udeležencem iz občin na uvajalna i...
Usposabljanje

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Prepoznavanje NUS po vžigalniku - sprožilcu

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem p...
Usposabljanje